Tin Tức SEO Marketing

http://viagraoptions.net


Code redirect 301 cho các mã nguồn web

Redirect 301 là giải pháp giúp điều hướng link website rất tốt. Nhưng chưa hẳn ai củng biết cách diều hướng website bằng các mã nguồn tương ứng
Code redirect 301 cho các mã nguồn web
Rediect có 2 dạng phổ biến:

- Redirect 301: Tham số truyền thông báo cho SE biết Liên kết 1 sẽ chuyển sang Liên kết 2 vĩnh viễn, có nghĩa là tất cả những thế mạnh của liên kết 1 sẽ chuyển hết sang liên kết 2 (Cách này SEOer thường dùng và mình củng hướng dẫn bằng seo direct domain ).

- Redirect 302: Tham số truyền thông báo cho SE biết Liên kết 1 sẽ chuyển tạm thời sang Liên kết 2 (Temporary cách này không có ý nghĩa nhiều trong SEO).

Cách sử dụng Redirect 301 cho các mã nguồn: 

- Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các tạo Redirect 301 cho html. Cái này là dễ nhất quả đất
 
<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://viagraoptions.net/">
Cách chỉnh này khá thủ công, bạn thường làm với các trang web đơn giản ngôn ngữ html thông thường. Xin lưu ý rằng "viagraoptions.net" là web chuyển tới. Với mã nguồn php, nukeviet, joomla... thì hãy chú ý cách làm dưới đây

- Redirect 301 dùng mã nguồn PHP
<? 
header("HTTP/1.1 301 Moved Permanently"); 
header("Location: http://www.tinbai.net"); 
?>
Redirect 301 dùng mã nguồn ASP.NET
<script runat="server"> 
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { 
  Response.Status = "301 Moved Permanently"; 
  Response.AddHeader("Location","http://www.tinbai.net/"); 
} 
</script>
- Redirect 301 dùng mã nguồn ASP
<%@ Language=VBScript %> 
<% Response.Status="301 Moved Permanently" 
Response.AddHeader "Location","http://viagraoptions.net/" 
%>
- Redirect 301 dùng mã nguồn Java web (JSP)
<% 
response.setStatus(301); 
response.setHeader( "Location", "http://viagraoptions.net/" ); response.setHeader( "Connection", "close" );
%>
- Redirect 301 dùng mã nguồn PERL
$q = new CGI; print $q->redirect("http://viagraoptions.net/");
- Redirect 301 dùng mã nguồn Ruby on Rails
def old_action 
headers["Status"] = "301 Moved Permanently" 
redirect_to "http://viagraoptions.net/" 
end
- Redirect 301 dùng IIS 7.0
<configuration>  
 <system.webServer>   
  <rewrite>    
   <rules>     
   <rule name="Redirect to WWW" stopProcessing="true">      
    <match url=".*" />      
     <conditions>       
      <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^tinbai.net$" /> 
     </conditions>      
       <action type="Redirect" url="http://viagraoptions.net/{R:0}"
        redirectType="Permanent" />    
   </rule>    
   </rules>   
  </rewrite>  
 </system.webServer> 
</configuration>
Lưu ý web tinbai.net chuyển 301 qua viagraoptions.net

- Redirect 301 dùng tập tin .htaccess : Cách mình hay dùng nhất đó là code chuyển hướng dưới đây
Options +FollowSymLinks 
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} .
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^nettinbai.\.net
RewriteRule (.*) http://viagraoptions.net/$1 [R=301,L]
.htaccess áp dụng cho hầu hết các mã nguồn từ wp, joomla, nukeviet, Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ mình hỗ trợ thêm. 
 

Tác giả: Thế Tài

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây