Chatbot là gì? Tại sao chatbot quan trọng? Ứng dụng Chatbot AI chatbot: Ứng dụng chatbot nào phù hợp với bạn?

Gần đây, các công cụ mới được thiết kế để đơn giản hóa sự tương tác giữa con người và máy tính đã được tung ra thị trường: Chatbot hoặc Trợ lý ảo. Trong ngân hàng, chatbot và trợ lý ảo là một số công cụ mới nhất của ngành được thiết kế để đơn giản hóa sự tương tác giữa con người và máy tính.

Chính xác thì chatbot là gì?

Chatbot là phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) có thể mô phỏng cuộc trò chuyện (hoặc trò chuyện) với người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên thông qua các ứng dụng nhắn tin, trang web, ứng dụng di động hoặc qua điện thoại.
Tại sao chatbot quan trọng? Một chatbot thường được mô tả là một trong những biểu hiện tương tác tiên tiến nhất và đầy hứa hẹn giữa con người và máy móc. Tuy nhiên, từ quan điểm công nghệ, một chatbot chỉ đại diện cho sự phát triển tự nhiên của hệ thống Trả lời Câu hỏi tận dụng Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP). Xây dựng câu trả lời cho các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên là một trong những ví dụ điển hình nhất về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên được áp dụng trong các doanh nghiệp khác nhau.

Chatbot hoạt động như thế nào?

Có hai nhiệm vụ khác nhau ở cốt lõi của một chatbot:

  • Phân tích yêu cầu người dùng.
  • Trả lời phản hồi người dùng.
Cách Chatbot hoạt động: Như bạn có thể thấy trong đồ họa này, một chatbot trả về phản hồi dựa trên đầu vào từ người dùng. Quá trình này có thể trông đơn giản; Trong thực tế, mọi thứ khá phức tạp.
  • Phân tích yêu cầu người dùng: đây là nhiệm vụ đầu tiên mà chatbot thực hiện. Nó phân tích yêu cầu của người dùng để xác định mục đích của người dùng và trích xuất các thực thể có liên quan.

Khả năng xác định ý định của người dùng và trích xuất dữ liệu và các thực thể có liên quan có trong yêu cầu của người dùng là điều kiện đầu tiên và là bước phù hợp nhất trong cốt lõi của một chatbot: Nếu bạn không thể hiểu chính xác yêu cầu của người dùng, bạn sẽ không có thể cung cấp câu trả lời chính xác.
Trả về phản hồi: một khi mục đích của người dùng đã được xác định, chatbot phải cung cấp phản hồi phù hợp nhất cho yêu cầu của người dùng. Câu trả lời có thể là:

  • Một văn bản chung và được xác định trước.
  • Một văn bản được lấy từ một cơ sở tri thức có chứa các câu trả lời khác nhau.
  • Một phần thông tin theo ngữ cảnh dựa trên dữ liệu mà người dùng đã cung cấp.
  • Dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống doanh nghiệp.
  • Kết quả của một hành động mà chatbot thực hiện bằng cách tương tác với một hoặc nhiều ứng dụng phụ trợ.
  • Một câu hỏi rõ ràng giúp chatbot hiểu chính xác yêu cầu của người dùng.

Tại sao chatbot lại quan trọng

Các ứng dụng Chatbot hợp lý hóa các tương tác giữa con người và dịch vụ, nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Đồng thời, họ cung cấp cho các công ty những cơ hội mới để cải thiện quy trình tham gia của khách hàng và hiệu quả hoạt động bằng cách giảm chi phí dịch vụ khách hàng điển hình.

Để thành công, một giải pháp chatbot sẽ có thể thực hiện hiệu quả cả hai nhiệm vụ này. Hỗ trợ của con người đóng một vai trò quan trọng ở đây: Bất kể cách tiếp cận và nền tảng, sự can thiệp của con người là rất quan trọng trong việc cấu hình, đào tạo và tối ưu hóa hệ thống chatbot.

Ứng dụng chatbot nào phù hợp với bạn?

Có nhiều cách tiếp cận và công cụ khác nhau mà bạn có thể sử dụng để phát triển một chatbot. Tùy thuộc vào trường hợp sử dụng mà bạn muốn giải quyết, một số công nghệ chatbot phù hợp hơn các công nghệ khác. Để đạt được kết quả mong muốn, sự kết hợp của các hình thức AI khác nhau như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy và hiểu ngữ nghĩa có thể là lựa chọn tốt nhất.
Trong các bài đăng sắp tới, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tổng quan về các ứng dụng chatbot chính để bạn có thể đánh giá chúng dựa trên nhu cầu cụ thể và mục tiêu mong muốn của bạn.